Belasting op een schenking

Voor het merendeel zijn nog Belgische regels van toepssing wat betreft schenkingen in Vlaanderen. Toch werden er reeds eigen initiatieven genomen.

1. Schenken van een bouwgrond werd aantrekkelijker gemaakt