Schenking van een bouwgrond in Vlaanderen

Schenken van een bouwgrond werd in Vlaanderen tijdelijke aantrekkelijker gemaakt. De notariŽle akte moet verleden worden in de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2005

Het moet een schenking zijn van een perceel grond dat volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw. Indien dit niet zo blijkt te zijn, en men wel zo heeft verklaard in de akte, zal men boete moeten betalen aan de ontvanger van registratierechten.

Tussen (groot)ouders en (klein)kinderen (in de rechte lijn), tussen echtgenoten en tussen samenwonenden worden de laagste tarieven aangerekend. In deze gevallen is het tarief der registratierechten het hiernavolgende:

Op de eerste 12.500 euro betaalt U 1% registratierechten

Indien U meer dan 12.500 euro schenkt, betaalt U 125 euro plus 2% op het deel boven de 12.500 euro

Indien U meer dan 25.000 euro schenkt, betaalt U 375 euro plus 3% op het deel boven de 25.000 euro

Indien U meer dan 50.000 euro schenkt, betaalt U 1.125 euro plus 5% op het deel boven de 50.000 euro

Indien U meer dan 100.000 euro schenkt, betaalt U 3.625 euro plus 8% op het deel boven de 100.000 euro

Indien U meer dan 150.000 euro schenkt, betaalt U 7.625 euro plus 14% op het deel boven de 150.000 euro

Indien U meer dan 200.000 euro schenkt, betaalt U 14.625 euro plus 18% op het deel boven de 200.000 euro

Indien U meer dan 250.000 euro schenkt, betaalt U 23.625 euro plus 24% op het deel boven de 250.000 euro

Indien U meer dan 500.000 euro schenkt, betaalt U 83.625 euro plus 30% op het deel boven de 500.000 euro

Deze registratierechten worden berekend op de bruto-waarde van de geschonken goederen. Dit kan een aandeel in een onroerend goed zijn. Indien men schenkt aan verschillende personen, wordt het registratierecht berekend voor iedere persoon afzonderlijk, telkens te beginnen met de laagste schijf.

Het tarief werd dus met 2% verlaagd voor alle schijven tot 150.000 euro. Indien U meer schenkt, betaalt U op de schijven boven de 150.000 euro evenveel als bij de schenking van iets anders dan een bouwgrond.

Ook voor schenkingen tussen andere personen werd het tarief verlaagd. Daar bedraagt het tarief voor dergelijke schenkingen 10% op de eerste 150.000 euro.

Naast de registratierechten die aan de staat verschuldigd zijn, dient ook nog rekening te worden gehouden met andere kosten om een notariŽle akte te laten verlijden, zoals ongeveer 500 euro voor de formaliteiten en misschien 1000 euro ereloon voor de notaris. Een exacte berekening vraagt U best aan een notaris.