De nieuwe Vlaamse schenkingsrechten in 2004

Progressiviteit en progressievoorbehoud inzake schenkingsrechten

Progressievoorbehoud is alleen nodig indien het belastingtarief progressief is.

Door de invoering van een flat tax voor de schenking van roerende goederen in Vlaanderen was een aanpassing artikel 137 nodig dat het progressievoorbehoud regelt.

Voordat de flat tax voor de schenking van roerende goederen in Vlaanderen werd ingevoerd, waren alle schenkigen onderworpen aan het (sterk stijgend) progressief tarief inzake schenkingsrechten.

Naast het progressievoorbehoud inzake schenkingen die onderwerpen zijn aan het progressief tarief inzake registratierecht op schenkingen, bestaat er ook een progressievoorbehoud inzake successierechten.


Legal keywords : gift : tax tariff