Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten
Vaststelling van de rechten: Schenkingen - Algemene bepalingen (Vlaams Gewest)

Legal keywords : gift : tax tariff

Artikel 137

Ter bepaling van het op een schenking van onroerende goederen toepasselijk tarief, wordt de desbetreffende belastbare grondslag gevoegd bij de som die heeft gediend tot grondslag van heffing op de schenkingen van onroerende goederen welke reeds tussen dezelfde partijen zijn voorgekomen en vastgesteld werden door akten die dagtekenen van minder dan drie jaar vóór de datum der nieuwe schenking en vóór laatstbedoelde datum geregistreerd werden of verplicht registreerbaar geworden zijn.

Wetsgeschiedenis

Commentaar:
In artikel 137 vinden we de regel inzake progressievoorbehoud.

Examenvraag 2006 - Topic 2007

Legal keywords : gift : tax tariff