Progressievoorbehoud bij registratie van een schenking

In Vlaanderen is het op het vlak van de schenking van onroerende goederen dat het progressievoorbehoud speelt ingevolge artikel 137 Vl. W; Reg..

Pas na een tussentijd van 3 jaar kunnen opeenvolgende schenkingen van onroerende goederen geregistreerd worden te beginnen met de laagste tarieven.

Ook inzake successierechten kunnen schenkingen nog een rol spelen omwille van het progressievoorbehoud.

e-notaris.be
2007 topics : Vlaamse registratierechten

Legal keywords : gift : tax tariff