Tarief inzake registratierechten op schenking

Vlaanderen

De schenking van roerende goederen

Tussen ouders en kinderen: 3 procent - Dit tarief is ook van toepassing tussen grootouders en kleindinderen en alle andere personen die van elkaar afstammen in de rechter lijn.

Tussen alle andere personen: 7 procent

 

De schenking van onroerende goederen

Tussen tante en nicht bedraagt het tarief vrij snel 70 procent van de waarde van het geschonken onroerend goed. Deze schenkingen komen in de praktijk dan ook niet voor.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht

Registratierechten

Burgerlijk recht

Successierechten