Wanneer schenken?

1. Schenkingen in de periode van 3 jaar voor het overlijden:

        a. indien er registratierechten betaald werden op de schenking, zal het gevolg zijn dat voor het berekenen van het successierecht er vertrokken wordt van een hogere basis.

        b. indien er geen registratierechten betaald werden op de schenking zullen de goederen die geschonken werden geacht worden tot de nalatenschap te behoren waardoor er een successierecht op verschuldig is.

2. Schenkingen waarop registratierecht wordt betaald gedaan binnen de 3 jaar na eeen vorige dergelijke schenking, zullen belast worden aan een tarief dat berekend wordt alsof het 1 schenking was.