Schenkingen gedaan in de periode van 3 jaar voor het overlijden, zullen meestal toch nog een verhoging van de successierechten veroorzaken.

Indien er geen registratierechten werden betaald op een schenking en deze werd gedaan binnen een periode van 3 jaar voor het overlijden, dan worden de geschonken goederen geacht te behoren tot de nalatenschap voor het berekenen van de successierechten, krachtens artikel 7 Wetboek Successierechten.

       

>> volgende pagina >>