Wanneer schenken? Opeenvolgende schenkingen waarop registratierecht wordt betaald.

Het tarief der registratierecht voor schenkingen is progressief.

Om steeds in de laagste schijven te vallen zou de overledene verschillende kleine schenkingen kunnen doen.

Om dit gedrag te ontmoedigen, worden voor het bepalen van het tarief, bij de balastbare grondslag van de schenking eveneens deze teogevoegd van al de schenkingen die de schenker aan de begiftidgde heeft gedaan gedurende de voorgaande 3 jaren.