Schenking met terugval van het vruchtgebruik ten voordele van een derde


Men kan hier ook spreken van successief vruchtgebruik.

Donner et retenir ne vaut. Gegeven is gegeven.

Maar men kan geven met voorbehoud van vruchtgebruik.

De volgende stap is dat men geeft met voorbehoud van vruchtgebruik in voordeel van de schenker en in voordeel van een derde, indien deze derde langer leeft dan de schenker.

Wanneer twee personen eigenaar zijn van het geschonken goed, en er bij de schenking een voorbehoud van vruchtgebruik is op het volledige goed is er sprake van een aanwas van het vruchtgebruik. De derde is immers reeds eigenaar van een eigen deel in het goed.

Zoniet is er sprake van terugval van het vruchtgebruik.