Successief vruchtgebruik

Men kan schenken met een beding van terugval van het vruchtgebruik.

In Vlaanderen ontstaat dan bij de schenking van roerende goederen het risico dat deze terugval van vruchtgebruik als een fictief legaat wordt beschouwd ingevolge artikel 4, 3 Vl. W. Succ.

Indien de terugval van vruchtgebruik zich voordoet moeten successierechten worden betaald op de waarde van het vruchtgebruik, alsof het vruchtgebruik verkregen werd ingevolge een legaat.
Schenking 2007: topics - dialogen - clausules