Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

Soms wenst men dat de inkomsten van een eigendom bij de schenker blijven en toch reeds de eigendom wordt geschonken. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. De eigenaar kan zeker willen zijn van zijn inkomsten of bijvoorbeeld het eigendom nog zelf willen blijven bewonen.

Een blote eigenaar kan geen uitonverdeeldheidtreding vorderen tegenover de vruchtgebruiker en omgekeerd kan de vruchtgebruiker ook geen verkoop van de gehele eigendom afdwingen. In principe kunnen zij wel ieder hun eigen eigendomsrecht verkopen, maar op de markt wordt normaal ineens de volle eigendom aangeboden, dus zal het niet eenvoudig zijn een koper te vinden.

 

Registratierecht op de schenking

"Voor de schenkingen van de blote eigendom van roerende goederen waarvan het vruchtgebruik door de schenker is voorbehouden, is de belastinggrondslag de verkoopwaarde van de volle eigendom van de goederen." Bron: artikel 133 Wetboek Successierechten.

Ook voor onroerende goederen geld dezelfde regeling. Daar wordt verwezen naar de heffingsregels in verband met verkoop. Ook bij verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik, wordt het verkooprecht geheven op de verkoopwaarde van de volle eigendom.

Het idee is immers dat de vruchtgebruiker later kosteloos aan zijn vruchtgebruik kan verzaken.

 

2747.com / law / gift / usufruct

contact

 

De schenking Het testament
Registratierecht op schenkingen De schenking van een onderneming