schenking

De schenking met voorbehoud van vruchtgebruik


De registratiebelasting bij schenking met voorbehoud van vruchtgebruik wordt berekend op basis van de waarde van de volle eigendom. (art. 133 W. Reg.).

Sinds 1960 is artikel 918 BW ook van uitdrukkelijk van toepassing op schenkingen.


Aanwas van vruchtgebruik

Indien meerdere schenkers zich het vruchtgebruik voorbehouden, is het mogelijk dat men wenst dat het vruchtgebruik zal blijven bestaan ten voordele van de langstlevende onder hen.

Op een beding van aanwas met betrekking tot onroerende goederen is het registratierecht op overdracht onder de levenden van toepassing, wat het beding onaantrekkelijk maakt.

Voor roerende goederen stelt dit probleem zich niet, zodat perfect een beding van aanwas kan worden overeengekomen worden tussen de schenkers.

Voor onroerende goederen, wordt voorgesteld om het vruchtgebruik ten voordelen van de langstlevende van de schenkers op te leggen als een last van de schenking. (m.i. beding ten voordelen van een derde (art. 8 W. Succ.).Men zelft ook dat de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik een schenking van de naakte eigendom is.