De schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

Registratierechten

op de waarde van de volle eigendom

verzaking aan het vruchtgebruik is mogelijk

 

Schenking aan erfgerechtigden in de rechte lijn met voorbehoud van vruchtgebruik

Interpretatie van artikel 918 BW

Schenking als voorschot op erfenis of buiten paart?

Toestemming van de erfgerechtigden aan wie de wet een voorbehouden erfdeel toekent: geen inkorting meer van toepassing.

 

Successierechten

Geen successierechten meer verschuldigd

Wel successierechten bij een aantal overdrachten ten bezwarende titel (verkoop) met voorbehoud van vruchtgebruik: fictiebepalingen)

 

2747.com / law / gift / usufruct restriction

contact

Schenkingen

Het opstellen van notariele akten

Registratierechten

Testamenten

Successierechten

Erfrecht

Het is best mogelijk om iets te schenken met voorbehoud van vruchtgebruik. Daarbij moet men wel registratierechten betalen op de waarde van de volle eigendom. Dit is niet het geval indien men alleen de naakte eigendom schenkt en het vruchtgebruik niet aan de schenker toebehoort.