Interpretatie van artikel 918 BW anno 1960

Artikel 918 Belgisch Burgerlijk Wetboek

De waarde in volle eigendom van de goederen die aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn vervreemd zijn, hetzij met last van een lijfrente, hetzij met afstand van het kapitaal, of met voorbehoud van het vruchtgebruik, wordt toegerekend op het beschikbaar gedeelte; en het overschot, indien er een is, wordt in de massa ingebracht. Deze toerekening en deze inbreng kunnen niet worden gevorderd door de erfgenamen aan wie de wet een voorbehouden erfdeel toekent en die in deze vervreemdingen hebben toegestemd, noch in enig geval door de erfgerechtigden in de zijlijn.

Interpretatieve wet van 4 januari 1960
(B.S., 11 januari 1960):
“De uitdrukking “goederen die... vervreemd zijn”, die voorkomt in artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek, is toepasselijk op elke vervreemding, hetzij om niet of onder bezwarende titel.”

2747.com / law / gift / usufruct restriction / Belgie

contact

Schenkingen

Het opstellen van notariele akten

Registratierechten

Testamenten

Successierechten

Erfrecht