Hof van Cassatie 16 mei 2002

De schenker zou kunnen specifieren in de schenking dat deze gedaan werd als voorschot op erfenis.
2747.com / law / gift / usufruct restriction / Belgie

contact

Schenkingen

Registratierechten

Het opstellen van notariele akten

 

Het gaat hier over de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik aan erfgerechtigden in de rechte lijn. Krachtens artikel 918 Belgisch Burgerlijk Wetboek kunnen de erfgerechtigden aan die de wet een voorbehouden erfdeel toekent toestemmen in dergelijke schenking en volgt uit die toestemming dat zij later geen inkorting meer zullen kunnnen vorderen.