Chronologisch: 1 maart 2007 - 25 april 2007 - 27 april 2007

Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV)

Titel II. - Administratieve vereenvoudiging
Hoofdstuk I. - Wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851


Titel V. - Middenstand
Hoofdstuk II. -  Niet-vatbaarheid voor beslag van de woning van de zelfstandige

Hoofdstuk III. - Wijzigingen van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de huurcontracten


(Belgisch Staatsblad 8 mei 2007)

notarieel wetboek