Chronologisch: 1 maart 2007 - 25 april 2007 - 27 april 2007

Programmawet van 27 april 2007

Titel II. - Energie
Titel III. - Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel IV. - Pensioenen
Titel V. - Middenstand
Titel VI. - Werk
Titel VII. - Financiën
Hoofdstuk I. - Maatregelen inzake fraudebestrijding en betere inning van de belastingen
Afdeling 1. - Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: art. 69
Afdeling 2. - Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde:
Hoofdstuk II. - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Afdeling 1. - Personenbelasting
Afdeling 2. - Vennootschapsbelasting: Onderafdeling 1. - Bedrijfswagen
.....