Wetboek van de Belgische nationaliteit

28 JUNI 1984 - Publicatie : 12-07-1984 - Inwerkingtreding : 22-07-1984

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Art. 1-7

HOOFDSTUK II. - TOEKENNING VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT. Afdeling 1. - Toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van de nationaliteit van de vader of van de moeder. Art. 8 Afdeling 2. - Toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van adoptie. Art. 9 Afdeling 3. - Toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van de geboorte in BelgiŽ Art. 10-11, 11bis Afdeling 4. - Toekenning van de Belgische nationaliteit als gezamelijk gevolg van een akte van verkrijging. Art. 12

HOOFDSTUK III. - VERKRIJGING VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT. (Afdeling 1. - Verkrijging van de Belgische nationaliteit door nationaliteitsverklaring.) Art. 12bis (Afdeling 2.) - Verkrijging van de Belgische nationaliteit door nationaliteitskeuze. Art. 13-15 (Afdeling 3.) - Verkrijging van de Belgische nationaliteit door de vreemde echtgenoot van een Belg. Art. 16 (Afdeling 4.) - Verkrijging van de Belgische nationaliteit wegens het bezit van de staat van Belg. Art. 17 (Afdeling 5.) - Verkrijging van de Belgische nationaliteit door naturalisatie. Art. 18-21

HOOFDSTUK IV. - VERLIES VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT. Art. 22-23

HOOFDSTUK V. - HERKRIJGING VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT. Art. 24

HOOFDSTUK Vbis. - (ingevoegd bij ) Adviesbevoegdheid van het parket. Art. 24bis

HOOFDSTUK VI. - REGISTERS EN MELDINGEN. Art. 25

HOOFDSTUK VII. - OVERGANGSBEPALINGEN. Art. 26-30

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht