Wetboek van de Belgische nationaliteit

Verkrijging van de Belgische nationaliteit door de vreemde echtgenoot van een Belg

Art. 16. Wetboek van de Belgische nationaliteit anno 2006:

§ 1. Het huwelijk heeft van rechtswege geen enkel gevolg op de nationaliteit.

§ 2. 1° De vreemdeling die huwt met een Belg of wiens echtgenoot gedurende het huwelijk de Belgische nationaliteit verkrijgt kan, indien de echtgenoten gedurende ten minste drie jaar in België samen hebben verbleven en zolang zij in België samenleven, door een overeenkomstig artikel 15 afgelegde verklaring de staat van Belg verkrijgen.

2° De vreemdeling die huwt met een Belg of wiens echtgenoot gedurende het huwelijk de Belgische nationaliteit verkrijgt kan, indien de echtgenoten gedurende ten minste zes maanden in België samen hebben verbleven en zolang zij in België samenleven, door een overeenkomstig artikel 15 afgelegde verklaring de staat van Belg verkrijgen, op voorwaarde dat hij op het ogenblik van de verklaring, sedert ten minste drie jaar, gemachtigd of toegelaten werd tot een verblijf van meer dan drie maanden of om zich te vestigen in het Rijk.

4° Samenleven in het buitenland kan worden gelijkgesteld met samenleven in België, wanneer de belanghebbende bewijst dat er tussen hem en België een werkelijke band is ontstaan.

 

2747.com / law / immigratierecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Dit artikel werd veel aangepast sinds de invoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit in 1984.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht