Wetboek van de Belgische nationaliteit

HOOFDSTUK II. - TOEKENNING VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT

Afdeling 3. - Toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van de geboorte in BelgiŽ

Art. 11. Belg is het kind dat in BelgiŽ wordt geboren uit een ouder die zelf in BelgiŽ is geboren en die er gedurende vijf jaar in de loop van de tien jaren voorafgaand aan de geboorte van het kind zijn hoofdverblijf heeft gehad.

Het kind dat in BelgiŽ is geboren en wordt geadopteerd door een vreemdeling die zelf in BelgiŽ is geboren en die er zijn hoofdverblijf heeft gehad gedurende vijf jaar in de loop van de tien jaren voorafgaand aan de dag waarop de adoptie uitwerking heeft, wordt Belg op de dag waarop de adoptie uitwerking heeft, tenzij het op die dag de leeftijd van achttien jaar bereikt heeft of ontvoogd is.

De afstamming vastgesteld ten aanzien van een in het eerste lid bedoelde ouder, na de datum van het vonnis op het arrest dat de adoptie homologeert of uitspreekt, verleent de Belgische nationaliteit maar aan het kind, indien die afstamming wordt vastgesteld ten aanzien van de adoptant of diens echtgenoot.

De persoon aan wie de Belgische nationaliteit is toegekend krachtens het eerste lid, behoudt die nationaliteit indien hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt of ontvoogd is op het ogenblik dat zijn afstamming niet langer vaststaat. Is hij nog geen achttien jaar noch ontvoogd, dan kunnen de handelingen die gesteld werden toen de afstamming nog vaststond en waarvoor de staat van Belg vereist was, niet betwist worden enkel en alleen omdat de belanghebbende die nationaliteit niet bezat. Dit is eveneens het geval voor de rechten die vůůr deze datum, verkregen zijn.

 

2747.com / law / immigratierecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Dit artikel werd veel aangepast sinds de invoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit in 1984.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht