Wetboek van de Belgische nationaliteit

HOOFDSTUK II. - TOEKENNING VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT

Afdeling 3. - Toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van de geboorte in BelgiŽ

Art. 10. Belg is het kind geboren in BelgiŽ en dat, op gelijk welk ogenblik voor de leeftijd van achttien jaar of voor de ontvoogding voor die leeftijd, staatloos zou zijn, indien het die nationaliteit niet bezat.

Het in BelgiŽ gevonden pasgeboren kind wordt, behoudens tegenbewijs, verondersteld in BelgiŽ te zijn geboren.

Het kind aan wie de Belgische nationaliteit krachtens dit artikel is toegekend, behoudt die nationaliteit zolang niet is aangetoond, voordat het de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt of ontvoogd is voor die leeftijd, dat het een vreemde nationaliteit bezit.

Art. 11: Het kind in Belgie geboren uit een ouder die zelf in BelgiŽ is geboren en die er gedurende vijf jaar in de loop van de tien jaren voorafgaand aan de geboorte van het kind zijn hoofdverblijf heeft gehad.

 

2747.com / law / immigratierecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Dit artikel werd veel aangepast sinds de invoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit in 1984.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht