Erfgenaam.be
Titel I : Erfenissen - Hoofdstuk V. - Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen

Afdeling II. - Verwerping van nalatenschappen

aanvaarding of verwerping erfenis
Artikel 790 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2007:

Zolang tegen erfgenamen die een nalatenschap verworpen hebben, geen verjaring is verkregen van het recht om te aanvaarden, blijven zij bevoegd om de nalatenschap alsnog te aanvaarden, indien deze niet reeds door andere erfgenamen is aanvaard; onverminderd evenwel de rechten die door derden op de goederen van de nalatenschap mochten zijn verkregen, hetzij door verjaring, hetzij door handelingen die wettig verricht zijn met de curator van de onbeheerde nalatenschap.

Commentaar

Een erfgenaam heeft de erfkeuze: aanvaarding - aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerping van de nalatenschap.

Eens hij de erfkeuze heeft uitgeoefende is deze keuze in principe onherroepelijk.
Maar hierop bestaan een aantal uitzonderingen:
1. Artikel 790 BW
2. Overgang van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschijving naar zuivere aanvaarding van de nalatenschap.

Maar bij aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving heeft men onherroepelijk aanvaard. Er komt dan geen mogelijkheid meer om daarna nog te verwerpen.

aanvaarding of verwerping erfenis