NotariskennisBoedelbeschrijving : Kosten van een notariele boedelbeschrijving

Afdeling III. - Voorrecht van boedelbeschrijving, zijn gevolgen, en verplichtingen van de erfgenaam die onder voorrecht aanvaardt

Artikel 810 Burgerlijk Wetboek anno 2006:

De kosten van de verzegeling, indien zegels zijn gelegd, van de boedelbeschrijving en van het opmaken der rekening, komen ten laste van de nalatenschap.

Commentaar

Artikel 810 BW legt de kosten van de boedelbeschrijving ten laste van de nalatenschap.  
Bij het openvallen van vruchtgerbuik zijn de kosten van de boedelbeschrijving volgens de wettelijke regeling ten laste van de vruchtgerbuiker (art. 600 BW).