Burgerlijk Wetboek

Titel I : Erfenissen - Hoofdstuk V. - Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen

Afdeling I. - Aanvaarding

.....
aanvaarding of verwerping erfenis

Art. 778 BW

Art. 779. BW : Daden die alleen dienen tot bewaring, toezicht of voorlopig beheer, zijn geen daden van aanvaarding van de nalatenschap, indien daarbij de titel of de hoedanigheid van erfgenaam niet is aangenomen.


Art. 780 BW