Termijn om een nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen


Volgens artikel 789 BW blijven erfgenamen gedurende 30 jaar bevoegd om een nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen.

Maar een schuldeiser van de nalatenschap hoeft geen 30 jaar te wachten op het standpunt van de erfgenaam. Artikel 795 BW geeft de erfgenaam 3 maanden en 40 dagen vanaf om standpunt in te nemen. Deze termijn kan krachtens artikel 798 BW verlengd worden door een rechter.
aanvaarding of verwerping erfenis