De verdeling in natura en het overspelige kind

In 1987 heeft de wetgever geopteerd om overspelige kinderen te discrimineren door hen uit te sluiten van de verdeling in natura van de nalatenschap.

Bij de hervorming van het afstammingsrecht in 2006 werd artikel 837 BW waarin deze discriminatie geregeld was opgeheven.


Topics 2007 : afstammingsrecht