Het overspelige kind en de nalatenschap in 2005

- het kan door de wettige kinderen en de langstlevende echtgenoot worden uitgesloten uit de verdeling in natura.

- het kan de omzetting van het vruchtgebruik toekomende aan de langstlevende echtgenoot van diegene die het heeft erkend, niet vorderen.

In het Marckx-arrest van het hof van cassatie van 31 januari 1983 was de discriminatie tussen de afstammelingen veroordeeld op basis van de directe werking van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (art. 8 EVRM). Pas met de wet van 31 maart 1987 heeft we wetgever de wet aangepast. Toch is er een klein verschil blijven bestaan tussen de afstammelingen, en met name de positie van het overspelige kind in de nalatenschap van de partner van de bedrogen echtgenoot.

Over de nalatenschap in Belgie:

overspel

verdeling

successierecht

erfgenaam