law : inhertance : advice

Successierechten

- Berekening successierechten : Frederic

- Schenking en duo-legaat, huwelijksvermogensrecht, levensverzekering : Frederic

- Het opstellen en indienen van een aangifte van nalatenschap : Frederic