Wetboek der successierechten

Hoofdstuk XII. Bewijsmiddelen

Afdeling III : Controle-schatting

Artikel 111 en volgende W. Succ.

Artikel 120 W. Succ.

Zowel de ontvanger als de partij kunnen de schatting betwisten door inleiding van een rechtsvordering. Deze rechtsvordering dient ingeleid te worden, op straffe van verval, binnen de termijn van n maand te rekenen van de betekening van het verslag.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Het artikel 120 W. Succ. voor de wetswijziging van 09.07.2004 (B.S. 15.07.2004) met ingang van 25.07.2004.

De beslissing der schatters is niet vatbaar voor enig beroep. De ontvanger of de partij kan echter de nietigheid der schatting vragen wegens overtreding der wet, wegens zakelijke missing of wegens verkrachting der wezensvormen. De rechtsvordering dient ingeleid, op straffe van verval, binnen de termijn van een maand te rekenen van de betekening van het verslag; zij wordt gebracht vr de rechtbank bevoegd volgens de gewone regelen van de in de eerste alinea van artikel 114 aangeduide plaats. Wordt de nietigheid uitgesproken, zo beveelt de rechtbank van ambtswege, bij hetzelfde vonnis, een nieuwe schatting.

Ook inzake registratierechten werd anno 2004 een beroepsmogelijkheid voorzien inzake de controleschatting (Art. 199 W.Reg.)

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht