Wetboek der Successierechten

Hoofdstuk III: Waardering van het belastbaar actief

Afdeling I. Algemene regelen

Art. 19 De belastbare waarde der goederen die het actief van de nalatenschap van een Rijksinwoner uitmaken, en der aan het recht van overgang bij overlijden onderworpen onroerende goederen, is de door de aangevers te schatten verkoopwaarde ten dage van het overlijden.

Voor de waardering der goederen waarvan de schijnbare eigendom op het hoofd van de overledene berust, wordt er geen rekening gehouden met de waardevermindering die zou kunnen voortspruiten uit de wederroepelijkheid van de titel van verkrijging van de overledene.

Art. 20 De voorafgaande schatting

Afdeling II. Bijzondere regelen

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht