bankrekeningen, effecten, ... bij overlijden

1. Belgische banken zullen aan de fiscale administratie een lijst geven waarop alle tegoeden op naam van de overledene op datum van overlijden worden weergegeven

2. Wanneer er erfgenamen in het buitenland wonen, zullen de successierechten moeten worden betaald alvorens de tegoeden van de nalatenschap aan de erfgenamen kunnen worden overgedragen