bankrekeningen, effecten, ...

 

Wanneer alle erfgenamen in BelgiŽ wonen

Een in BelgiŽ gevestigde bank (of bijhuis van een buitenlandse bank), een wisselagent, ... zullen aan de fiscale administratie een deugdelijk lijst overmaken van alle eigendom in hun handen op naam van de overledene op datum van overlijden.

Deze waarden zullen door de bank worden overgedragen aan de erfgenamen op zicht van een akte van bekendheid.

De lijst van waarden die de bank aan de fiscale administratie overmaakt, zal worden gebruikt voor de berekening van de successierechten.

Indien de bank in onwetenheid van het overlijden toch nog verrichtingen zou gedaan hebben met waarden die aan de overledene toebehoorden, dient zij de fiscale administratie in te lichten over de toestand van het vermogen van de overledene op datum van overlijden.

Wanneer een erfgenaam in het buitenland woont

Dan zullen bovendien eerst de successierechten moeten worden betaald alvorens er overdracht kan zijn van bankrekeningen, effecten, ...