Ouderlijke boedelverdeling 1974

De bij de boedelverdeling betrokken personen
Ouders - Bloedverwanten in de opgaande lijn - Kinderen - Afstammelingen

De in de boedelverdeling te betrekken goederen
Goederen van de gemeenschap

Vormen waarin de ouderlijke boedelverdeling kan gemaakt worden
Akte van schenking of testament (geen andere vormvereisten)

Verkaveling en verdeling
Samenstelling van de kavels - Verschil in natura - Gelijkheid in waarde

Rechtsaard
Verdeling bij akte onder de levenden - Verdeling bij akte van uiterste wil

Gevolgen

Verdeling bij akte onder de levenden - Verdeling bij akte van uiterste wil

Voorwaarden, lasten en bedingen
Voorbehoud van vruchtgebruik - Beding van terugkeer

Nietigheden en betwistingen
Overslaan van een kind - Benadeling - Onwettige bevoordeling

Middelen tot instandhouding en tot vervanging
Vooruitgifte van een eventueel waardeverschil
Dubbele akte - artikel 918 BW - Verkoop - Beleggingsbeding