De erfgenamen van de tweede orde

Dit zijn de ouders van de overledene, en zijn broers en zusters alsook half broers en half zusters, evenals alle afstammelingen van deze personen.

 

 

2747.com / law / inheritance / brother

contact

Het opstellen van notariele akten

Successierechten

Zakenrecht

Internationaal privaatrecht

Testamenten

Huwelijksvermogensrecht

Familiaal vermogensrecht

Vennootschapsrecht

Erfrecht

Schenkingen

 

De nalatenschap van een persoon gaat in de eerste plaats naar zijn kinderen of kleinkinderen (als de kinderen reeds overleden zijn) en de persoon met wie men gehwud is.

De nalatenschap van een ongehuwde persoon die geen nakomelingen heeft nagelaten wordt echter als volgt verdeeld.

Leven zijn beide ouders nog, dan erven zij ieder 1/4 de deel. Leeft nog slechts 1 van beide ouders, dan erf deze 1/4de deel. De rest van de nalatenschap gaat naar de broers en zussen van de overledene.

Is een broer of zus vooroverleden dan erven de afstammelingen van deze broer of zus zijn oorspronkelijk deel en indien er geen zijn, dan erven de andere broers en zusters van de overleden een groter deel.

De ongehuwd broer zonder kinderen kan ook een testament maken. Zijn ouders kan hij daarin niet onterven, maar zijn broers en zusters wel.

Samengevat: wanneer erft u van uw broer of zus?

Als hij of zij geen kinderen (of kinderen van vooroverleden kinderen) heeft en ongehuwd is op het ogenblik van zijn of haar overlijden.

Samengevat: wanneer erft u van uw nonkel of tante?

Als uw vader of moeder (broer of zus van uw nonkel of tante) overleden zijn, en uw nonkel of tante geen nakomelingen heeft en ongehuwd is op het ogenblik van zijn of haar overlijden.

 

Uit het Burgerlijk Wetboek:

Art. 748. Wanneer de ouders van een persoon die zonder nakomelingschap gestorven is, hem hebben overleefd, wordt, indien hij broeders, zusters of afstammelingen van dezen achtergelaten heeft, de nalatenschap in twee helften verdeeld, waarvan slechts ene toekomt aan de ouders, die deze onder elkaar gelijkelijk verdelen.
De andere helft behoort aan de broeders en zusters of aan hun afstammelingen, zoals in afdeling VI van dit hoofdstuk wordt bepaald.
Art. 749. Ingeval de persoon die zonder nakomelingschap gestorven is, broeders, zusters of afstammelingen van dezen achterlaat en de vader of de moeder vooroverleden is, wordt het gedeelte dat hem of haar, overeenkomstig het vorige artikel, zou zijn te beurt gevallen, gevoegd bij de helft die toekomt aan de broeders en zusters, of aan hen die hun plaats vervullen, zoals in afdeling VI van dit hoofdstuk wordt bepaald.
AFDELING (VI.) - ERFOPVOLGING IN DE ZIJLIJN.
Art. 750. Bij vooroverlijden van vader en moeder van een persoon die zonder nakomelingschap gestorven is, worden zijn broeders en zusters of hun afstammelingen tot de nalatenschap geroepen, met uitsluiting van de bloedverwanten in de opgaande lijn en van de overige bloedverwanten in de zijlijn.
Zij erven ofwel uit eigen hoofde, ofwel bij plaatsvervulling, overeenkomstig hetgeen in afdeling II van dit hoofdstuk is bepaald.