Het duo-legaat

De verbintenis om iets te doen
Inzonderheid
om de rechten en kosten verbonden aan een aan een andere persoon gedaan legaat te dragen.
heeft geen invloed op de berekening van het verschuldigde successierecht, ook al heeft men daardoor een economisch nadeel.
Aldus artikel 64 lid 2 W.Succ.

Een mooi toepassingsvoorbeeld betreft het duo-legaat

Men laat een deel van zijn nalateschap na aan een bepaalde rechtspersoon (met een goed doel) die kan erven aan een voordelig tarief inzake successierechten.

Een ander deel laat men na aan diegene die vallen in het tarief van 65 procent successierechten.

Maar aan de rechtspersoon wordt de last opgelegd om de successierechten en kosten te betalen die verbonden zijn aan de verkijging van hun deel door diegene die vallen in het tarief van 65 procent successierechten.

Het resultaat is een besparing in de successierechten. Immers men erft bijvoorbeeld beter 40/100 vrij van successierechten en kosten dan alles waarop men 65 procent successierechten moet betalen.

En dat is perfect mogelijk binnen een duo-legaat. Immers, 65 procent op 40/100 en misschien 6 procent op overige 60/100ste zal in hoofde van de rechtspersoon steeds een positieve balans geven, omdat 60/100sten ruimschoots volstaan om alle successierechten en kosten te betalen.

En voor de erfgenaam is 40/100ste deel erven vrij van successierechten en kosten ook altijd beter dan alles erven maar daarop 65 procent successierechten plus de kosten betalen. Zonder duolegaat blijft er bij 65 procent successierechten plus kosten immers minder dan 35/100ste deel van de nalatenschap over.
e-notaris.be
Successierechten 2007 : topicsdialogenclausules