Lasten die geen invloed hebben op het successierecht

De verbintenis om iets te doen
Inzonderheid
om de rechten en kosten verbonden aan een aan een andere persoon gedaan legaat te dragen.
heeft geen invloed op de berekening van het verschuldigde successierecht, ook al heeft men daardoor een economisch nadeel.
Aldus artikel 64 lid 2 W.Succ.

Een mooi toepassingsvoorbeeld betreft het duo-legaat.
e-notaris.be
Successierechten 2007 : topicsdialogenclausules