Liggende gelden die aan de overledene toebehoorden

 

De liggende gelden die toebehoorden aan de overledene moeten worden aangegeven in de aangifte van nalatenschap. Het gaat in 2005 meestal om 50 euro. Dat bedrag wordt forfaitair geraamd.