kinderen

de overledene heeft (klein)kinderen kinderen

Indien de overlene kinderen heeft, zullen zij van hem erven, ieder een geijk deel.