Erfgenaam.be

BW : Boek III : Titel I : Erfenissen

Hoofdstuk III. - Onderscheiden orden in de erfopvolging

Afdeling I. - Algemene bepalingen. Art. 731-738 

Afdeling II. - Plaatsvervulling. Art. 739-744 

Afdeling III. - Erfopvolging in de nederdalende lijn. Art. 745 

Afdeling IV. - Erfopvolging van de langstlevende echtgenoot. Art. 745bis tem 745septies

Afdeling IVbis. - Erfopvolging van de langstlevende wettelijk samenwonende. Art. 745octies

Afdeling V. - Erfopvolging in de opgaande lijn. Art. 746-749 

Afdeling VI. - Erfopvolging in de zijlijn. Art. 750-755