Erfgenaam.be

Titel I : Erfenissen - Hoofdstuk IV.  Onregelmatige erfopvolging

Afdeling I. - Rechten van natuurlijke kinderen op de goederen van hun vader of moeder, en erfopvolging in de nalatenschap van zonder nakomelingen overleden natuurlijke kinderen. Art. 756-766

Wetsgeschiedenis

Afdeling II. - Rechten van de staat. Art. 767-773