Belgisch Burgerlijk Wetboek Boek 3 - Titel I. - Erfenissen : Hoofdstuk VI. - Verdeling en inbreng : Afdeling I. - De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm - Afdeling II. - Inbreng

Artikel 859 anno 2007:

Inbreng kan, ten aanzien van onroerende goederen, in natura geëist worden, wanneer het geschonken onroerend goed door de begiftigde niet vervreemd is, en in de nalatenschap geen onroerende goederen aanwezig zijn van gelijke aard, gelijke waarde en gelijke deugdelijkheid, waaruit men voor de andere medeërfgenamen ongeveer gelijke kavels kan samenstellen.

Rechtsleer

2007 : Inbreng van een onroerend goed