law : inheritance : collation

Inbreng en inkorting van giften

Inbrengregeling - Reserveregeling

Inbreng van onroerende goederen
Artikel 859 BW

Inbreng van roerende goederen
Artikel 868 BW


Naast de inbreng van giften is er ook inbreng van schulden.

Notarieel familierecht