law : inheritance : collation

Inbreng door de mede-erfgenamen

Alleen zij die tot een erfenis komen kunnen door hun mede-erfgenamen verplicht worden de giften die zij ontvangen hebben in de nalatenschap in te brengen teneinde de gelijkheid tussen de erfgenamen te herstellen.

Zij die de nalatenschap verwerpen (zelfs al zijn ze wettelijke erfgenaam) of legatarissen kunnen nooit tot inbreng verplicht worden. Voor hen kan er alleen sprake zijn van inkorting van de giften die hen gedaan zijn.

Artikel 843 BW legt de verplichting tot inbreng op en voert daarmee het principe van de gelijkheid tussen de erfgenamen in. Maar hetzelfde wetsartikel voegt er ook aan toe dat het mogelijk is om giften en legaten te doen bij vooruitmaking en buiten erfdeel of met vrijstelling van inbreng.

Wanneer een mede-erfgenaam het eist kan er sprake zijn van inbreng in natura van een onroerend goed dat nog aanwezig is bij de begiftigde (artikel 859 BW).

Meestal zal er sprake zijn van inbreng in waarde en dat kan door mindere ontvangst. Voor de schenking van roerende goederen is dat de regel krachtens artikel 868 BW en dan nog aan de waarde van de ten tijde van de schenking.
Verdeling nalatenschap 2007: topics - dialogen - clausules