law : inheritance : collation

Inbreng van schenkingen en successierechten

Inbreng heeft geen invloed op de berekening van de successierechten.

De geschonken goederen maken in principe geen deel meer uit van de belastbare massa. Tenzij natuurlijk voor de schenkingen gedaan in de periode van 3 jaar voorafgaand aan het overlijden, waarop geen registratierechten werden betaald.

Wanneer inbreng gedaan wordt, zal het progressievoorbehoud van artikel 66bis Vl. W. Succ. niet spelen ingevolge beslissing van 7 februari 1950 van de fiscale administratie:
Inbreng is een eigen recht van de erfgenamen (iure proprio). Inbreng is geen recht dat verkregen wordt uit de nalatenschap. De ingebrachte goederen brengen geen verrijking van de begiftigde met zich mee. Bij inkorting zou er dan wel sprake kunnen zijn van progressievoorbehoud?

e-notaris.be
2007 topics : successierechten