Vrijstelling van inbreng

De inbrengregeling is niet van openbare orde.

Het staat de erflater vrij een erfgenaam aan wie een schenking werd gedaan vrij te stellen van inbreng. Het is dan een schenking buiten erfdeel en niet als voorschot op erfdeel.

Het kan ook een vrijstelling van inbreng in natura zijn. Dan is het wel nog steeds een schenking als voorschot op erfdeel.

 

 

2747.com / law / inheritance / collation

contact