De erfgenaam die verwerpt, mag hetgeen hem geschonken werd behouden ten belope van het beschikbaar deel.

 

 

>> volgende bladzijde >>