Successierechten

Vestiging successierecht - Belastbaar actief - Waardering belastbaar actief

Passief - Aangifte van nalatenschap - Tarief inzake successierecht

Vrijstellingen en verminderingen - Vereffening - Betaling

Waarborgen - Verplichtingen van derden - Bewijs

Straffen - Teruggave - Verjaring

Vervolgingen en gedingen - Door de ontvangers te verstrekken inlichtingen

inheritance tax