Successierecht : Aangifte van nalatenschap

2002 : Handboek Vlaamse successierechten