Handboek Vlaamse Successierechten 2003

Belastbaar actief

Waardering belastbaar actief

Passief

Aangifte van nalatenschap

Tarief inzake successierecht

Vrijstellingen en verminderingen

Betaling

Notarieel fiscaal recht